Gedurende deze periode werden er Sjabbatochtenddiensten gehouden op 26 mei, 16 en 30 juni, 6 en 20 oktober en op 3 en 17 november.

Op dinsdag 11 september, tweede dag Rosj Hasjana hielden we een ochtenddienst, waarbij ook sjofar werd geblazen. Na afloop van de dienst was er een gezellige en traditionele kidoesj met uitgebreide lunch, waaraan velen deelnamen.

Met Jom Kipoer waren wij in de gelegenheid alle diensten aan te bieden, startend op disndagmiddag 18 september met Mincha, gevolgd door Kol Nidre en de volgende dag doorlopend tot en met Ma’ariv. Er werd gemeenschappelijk afscheid genomen van de vasten met een Hafsakat Tsom, een aanbijt, waaraan de meeste minjemensen deel hebben genomen.

Verder werd er in deze periode een chanoekabijeenkomst gehouden op zondagmiddag 2 december, waarbij we de vele chanoekiot konden aansteken. Er werden spelletjes gespeeld en traditionele Chanoekagerechten werden gepresenteerd. De avond werd afgesloten met een smakelijke maaltijd. Op 15 december volgde nog een Sjabbatochtenddienst.

Onze diensten werden geleid door onze chazzaniem dhr. B. Oude Engberink en dhr. D. Daniëls, behalve de diensten van Jom Kipoer.  Op die dag werd het chazzanoet verzorgd door Mr. E. Rabbi en door dhr. M. singer.

Het bestuur vergaderde vier keer. Het bestuur bestaat uit dhr. N. Cohen, mevr. S. Blankstein-Cohen, dhr. L. Blankstein, mevr. E. Mulder-Kreveld, mevr. I. Kan-Pront en dhr. D. Daniëls.

Het onderwijs voor de jeugd en het volwassenenonderwijs werd verzorgd door mevr. S. Blankstein-Cohen en de heren B. Oude Engberink en D.  Daniëls.