Activiteiten Masorti Almere-Weesp in de eerste helft van 2019

Op de volgende zaterdagen hebben Sjabbat ochtenddiensten plaatsgevonden: 5 en 19 januari, 16 februari, 2 en 30 maart, 13 april en 4 mei.

Op zondag 24 maart vierden wij Poerim.

Op vrijdagavond 19 april hielden wij onze gemeente Seider voor Pesach.

De diensten werden geleid door dhr. B. Oude Engberink en dhr. D. Daniëls.

In deze periode heeft het bestuur viermaal vergaderd.

Het bestuur bestaat uit dhr. N. Cohen. Mw. S. Blankstein-Cohen, dhr. L. Blankstein, mw. I. Kan-Pront en dhr. D. Daniëls.

Het onderwijs voor jeugd en volwassenen werd verzorgd door mw. S. Blankstein-Cohen, dhr B. Oude Engberink en dhr. D. Daniëls.


Activiteiten van de Masorti Conservative Kehilla Almere Weesp – tweede semester van 2019

Er werden Sjabbatochtenddiensten gehouden op 4 mei, 1, 15 en 29 juni, 7 september, 26 oktober en 9 november.

Op de tweede dag Rosj Hasjana, dinsdag 1 oktober, hielden wij een ochtenddienst, waarbij ook sjofar werd geblazen. Na afloop was er een gezellige kidoesj met een uitgebreide lunch met veel traditionele Rosj Hasjanagerechten, waar bijna alle sjoelgangers aan deelnamen.

Dinsdag 8 en woensdag 9 oktober hielden we onze Jom Kipoerdiensten, beginnend met Mincha gevolgd door Kol Nidre in de avond en de volgende dag met sjachariet, Moesaf, Mincha en Ne’iela. Na de Ma’ariv werd met een mooie havdalaceremonie afscheid van de dag genomen.  Het vasten werd met een uitgebreide aanbijt afgesloten.

Op 7 december volgde nog een Sjabbat ochtenddienst. Op vrijdagmiddag en -avond 27 december hielden wij een gezellige en drukbezochte Chanoekabijeenkomst. Na het aansteken van de chanoekiot hadden we Kabbalat Sjabbat en de avond werd afgesloten met een traditionele Nederlandse Sjabbatavondmaaltijd.

De diensten werden geleid door onze chazzaniem de heren B. Oude Engberink en D. Daniëls, behalve de diensten van Jom Kipoer. Die dag was dhr. Ch. Motzen onze chazzan.

Het bestuur vergaderde in deze periode vier keer. Het bestuur bestaat uit dhr. N. cohen, mevr. S. Blankstein-Cohen, dhr. L. Blankstein, dhr. A. Waterman, mevr. I. Kan-Pront en dhr. D. Daniëls.

In deze periode werd het onderwijs aan de kinderen en voor volassenen verzorgd door mevr. S. Blankstein-Cohen, dhr. B. Oude Engberink en dhr. D. Daniëls.