De sidrot Matot-Masee stelt heel veel vragen; over de rol van de vrouw; de verplichting om belasting te betalen; hoe je oorlog moet voeren en hoe je je dan moet gaan gedragen; over de rol van gerechtigheid en wat de rechten zijn van de benadeelde of het slachtoffer en de familie; over het bezit van land en eenieders persoonlijke verplichting een rol te spelen ten behoeve van het algemeen belang.
Vragen die ik niet kan beantwoorden. Maar wel vragen die men regelmatig stelt…….

Bemidbar wordt daarna afgesloten door de Sidra Masee. In deze sidra en de voorgaande Matot (die trouwens meestal samen worden gelezen) voert Israël een oorlog tegen Midjan. Aan de stammen van Ruben, Gad en de helft van Menasse worden de Trans-Jordaanse gebieden gegeven op voorwaarde dat zij volmondig deelnemen in de gevechten om het land Kenaän te veroveren. De tochten van het volk gedurende de veertig jaren in de woestijn worden samengevat en de grenzen van Kenaän worden vastgesteld. De wetten betreffende het per ongeluk doden van een medemens en de asielsteden worden beschreven.

En aldus eindigt Bemidbar: Het volk van Israëls staat rustig bij de grens van het land Israël. Dit is het dan. Hun veertigjarige zwerftocht is voorbij en zij bereiden zich voor om hun toekomst onder ogen te zien. Maar om vooruit te kunnen kijken, moeten zij eerst terug kijken. Want ook hier gaat het spreekwoord op: Er is geen toekomst zonder een verleden.

Daarnaast valt er volgens  mij nog iets anders op in deze samengevoegde parashot. In Parasha Matot behandelt de Thora de mitswot die bedoeld zijn om onze ziel te ontwikkelen en te perfectioneren. Bijvoorbeeld de regels die gericht zijn op het afleggen van een officiële eed of belofte, zij bevat tevens de waarschuwing om alle woordelijke uitspraken in ere te houden, “kekol hajotsé mipien ja’asè,” “precies dat wat over zijn lippen is gekomen heeft hij te volbrengen”. Ofwel wat je beloofd dat moet je ook doen.
Het gedeelte van Masee bediscussieert  de onderwerpen die betrekking hebben op het perfectioneren van het lichaam.

Lichaam en ziel. Zij worden dus afzonderlijk beschreven in de Thora. Maar uiteindelijk is het volgens mij een eenheid zonder welke wij niet kunnen functioneren. Sterker, twee eenheden die met elkaar een onlosmakelijk geheel vormen. Maar toch zijn ze gescheiden. Net zoals toekomst en verleden twee eenheden zijn die zonder elkaar nooit kunnen bestaan.

Dit is de laatste sjoeldienst van dit jaar. Als ik dan toch verder mag gaan met de begrippen toekomst en verleden……Onze kehilla bestaat nu ruim 12 ½ jaar. Als ik nu even terugkijk in het verleden en zie wat wij allemaal in de afgelopen jaren bereikt hebben dan vervult mij dat best wel met trots. We hebben een vaste kern sjoelbezoekers. Deze kern zorgt er iedere keer voor dat er minje is, dat de sjoel goed verzorgd wordt, dat de activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Of het nu een sjoeldienst is of een seideravond……er is eten en er is drinken…..en waar gaat het nu anders om in het jodendom……

Maar dat eten moet ook bereid worden, de tafels moeten gedekt worden, de sjoel moet gereed gemaakt worden voor de dienst en daarna weer voor de kiddoesj, altijd zijn er mensen beschikbaar die willen helpen. Ik kan wel namen gaan noemen en mensen gaan bedanken maar dan loop je altijd het risico dat je iemand vergeet. Vandaar dat ik alle mensen wil bedanken die zich het afgelopen jaar weer hebben ingezet om het een geslaagd jaar te laten zijn. Dank jullie wel.

Nog even aanstippen dat vorige week Sjabbat Bernhard Cohen 76 jaar is geworden. Bernhard en Misjpoche nogmaals van harte mazzeltov.

De Kidoesj wordt vandaag aangeboden door Alex Merks.

Alex, hiervoor onze hartelijke en zeer welgemeende dank. Trouwens Alex, wat ik hier nog wel even kwijt wil dat is dat we jou nu een paar jaar kennen. In het begin nog iets onwennig maar de laatste tijd lijkt het alsof je je draai binnen onze kehilla hebt gevonden. En dat doet ons verschrikkelijk veel deugd. Ik denk dat ik namens de gehele kehilla spreek als ik de wens uitspreek  dat je nog vele jaren mag genieten van het feit dat dit je thuis is…..Omijn

Nu de toekomst. In september staan al weer de hoge feestdagen op het programma. Uiteraard bent u allen van harte welkom om Rosj Hasjana, Kol Nidrei, Yom Kippoer en Simchat Thora hier in de Sjoel aanwezig te zijn. Hou de website en onze facebookpagina in de gaten voor de juiste dagen en tijden.

Maar geniet u allemaal nu eerst van een welverdiende vakantie. Ik hoop iedereen in ieder geval weer gezond terug te zien na de vakantie.

Blijf gezond. Sjabbat Sjalom.

Alex Waterman
6 juli 2013 / 28 Tammoez 5773