Vandaag hebben we gelezen Parasja Sjoftiem ………. Rechters.

Mosje vertelt het volk dat zij rechters moeten aanstellen. Er worden bindende voorschriften gemaakt voor nieuwe situaties waarbij de Thora steeds als grondslag dient. Er wordt verteld dat Noch de kohaniem noch de Leviem grond zullen erven in Eretz Jisraeel……..zij zullen wel worden onderhouden door de gemeenschap door middel van een bepaald systeem. Vluchtsteden moeten er komen, waarheen iemand die per ongeluk een ander gedood heeft, naar toe kan vluchten, om te ont­snap­pen aan de bloedwraak van de familie. Maar wie uit kwaadda­dig­heid iemand dood, wordt overgeleverd aan de wreker. Mosjé waar­schuwt de Israëlieten om geen landpalen te verplaatsen om zich zo een groter stuk land toe te eigenen. Twee getuigen die samen­spannen tegen een derde partij, worden gestraft met dezelfde straf als die zij de onschuldige hadden toege­dacht.

Er is 1 grootste gemeenschappelijke deler en dat is rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid wat zoveel betekent als: De persoonlijke beleving van wat juist en eerlijk is, zonder aanzien des persoon. Een begrip dat de afgelopen maanden ver te zoeken was trouwens.  Een van de onderdelen die je nodig hebt bij het begrip rechtvaardigheid is namelijk zorgen dat de feiten juist zijn.

En dat kan al niet meer als je praat over het feit dat Israel Genocide pleegt in de Gaza strook. Althans Hamas zegt dat, de NOS brengt dat en voor de man in de straat is het de waarheid feit. Maar als we de feiten bekijken dan zien we dat de bevolking van Gaza in de laatste 7 jaar is gegroeid van 1.4 miljoen naar 1.8 miljoen. Da’s een stijging van 28,5 %. Rare vorm van Genocide is dat dan……. Ik wilde dat de Nazi’s die vorm van genocide op ons hadden toegepast tijdens de holocaust.

Ik heb echter het idee dat men helemaal niet meer geinteresseerd is in de waarheid. Men heeft de mening gevormd en voor de rest lijkt het alsof je tegen een kind praat met beide vingers in de oren die al schreeuwend blablablablablabla…….roept.
En als je niet geinteresseerd bent in de waarheid hoe kan je dan ooit beweren dat je rechtvaardig bent.

Feit is dat er geen leger ethisch zo hoogstaand is als het Israëlische. De Gazaans burgerbevolking wordt met alle middelen gewaarschuwd voor de dodelijke wapens van het Israëlische leger, dat een volksleger is van arbeiders, artsen, leraren, winkeliers, aannemers. Geen leger in het Midden-Oosten, nee, in de hele wereld, gaat op deze manier met zijn tegenstanders om. En dan wil je dit leger aanklagen voor oorlogsmisdaden? Een regelrechte gotspe.

En door deze zeer eenzijdige en onrechtvaardige verslaggeving van dit conflict is het overgewaaid naar andere delen van de wereld waaronder Nederland. Een groot deel van de schuld leg ik dan ook bij de onzorgvuldigheid van de Nederlandse media. Maar dat het al zo ver uit de hand was gelopen dat wij ons onveilig moesten gaan voelen in ons eigen land had ook ik nooit durven denken.

Maar wij zijn wel sterker geworden in de afgelopen 75 jaar. Mondiger. Nooit meer Auschwitz  heeft bij ons een letterlijke betekenis. En dat betekent dat onze vijanden ons volk niet kunnen vernietigen. Nu niet en nooit niet. En als dat betekent dat we de rest van de wereld niet kunnen overtuigen van de noodzaak van deze overlevingsdrang ……so be it.

Ik wil natuurlijk wel vrolijk besluiten met een tweetal felicitaties. Allereerst mazeltov voor Sharon en Damon vanwege de geboorte van hun tweede dochter Sarai. We wensen jullie nog vele gelukkige jaren samen in vooral vrede en veiligheid. De tweede felicitatie is aan het adres van Daan Daniels. Afgelopen dinsdag is hij 51 jaar geworden. Daan, van harte mazzeltov met je verjaardag en we hopen dat je er nog heel veel mag vieren met al je vrienden, familie en kennissen. Ook Bert natuurlijk van harte mazeltov. Namens het bestuur spreek ik de wens uit dat jullie beiden, en ook Damon natuurlijk, nog jaren bij Masorti zal blijven in de rollen die jullie  nu vervullen. Ook ons erelid Louis Muijderman is dit jaar weer een jaartje ouder geworden, mazzeltov tot 120 jaar omijn.

Ik wens iedereen Sjabbat sjalom,  in vrede en veiligheid. Waar ook ter wereld.

Omijn.

Alex Waterman

30 augustus 2014 / 4 Elloel 5774