Ellen Mulder Creveld  benoemt als bestuurslid.

Tijdens de bestuursvergadering van 6 januari j.l. is Ellen Mulder officieel benoemt als bestuurslid van Masorti Almere-Weesp.

Ellen zal in het bestuur de functie van 2e secretaris vervullen en is belast met het notuleren van de vergaderingen.

In het dagelijks leven is Ellen directie secretaresse in het AMC te Amsterdam

Ellen is vanaf de oprichting lid van Masorti.

 

.

.

Het bestuur zoekt ook nog iemand die zich wil belasten met P.R.

Bent u bekend met de Joodse media en internet en wilt u iets doen voor MASORTI

Kunnen we binnenkort jouw foto hierin plakken?