Drasja van Joe Krant

9 februari 2013

Deze week lazen we Misjpatiem ( de civiele en sociale voorschriften )

Al deze bepalingen  worden verder uitgewerkt in de Misjna de Mondelinge Leer en Sjoelchan Aroech, de Joodse wet.
Meestal heeft men hoge verwachtingen van een artikel over zakendoen volgens de Joodse wet. Als men mij vraagt of ik de halacha van het zakendoen kan samenvatten in een woord dan antwoord ik absoluut, dat men veel halachot, voorschriften gewoon kan aanvoelen als men eerlijk is.
Natuurlijk zijn er vele voorschriften, zoals het renteverbod, dat uitermate ingewikkeld is en zich niet voor gevoelsbeslissingen leent maar veel andere zaken zijn voor een oprechte geest direct invoelbaar.
Bij het lezen van alle voorschriften valt op hoe oprecht en eerlijk onze wet is. Het beeld van de bedrieglijke Jood – zoals in vele “cartoons” en in de Arabische karikaturen – hebben gelukkig niets met de realiteit van de Tora te maken. De regels voor bedrijfsleven en handel werden ruim 3300 jaar geleden op de Sinai gegeven, meer dan 2000 jaar geleden in modernere vorm veranderd en iets later opgeschreven. Ik geef jullie een voorbeeld van wat ik zie als eerlijk en rechtvaardig recht.

Een van de voortdurende uitdagingen waarmee wij allen geconfronteerd worden in de wereld van de joodse gemeenschap in het algemeen maar ook hier bij Masorti, is het vinden van de juiste balans tussen het leiderschap van een leek en van hun leiders.

Aan de ene kant moeten zij als aanvoerders van hun Kehillot strijd leveren met de vaak niet reële verwachtingen van deze rol als leiders, raadgevers of mentoren van de gemeenschap. Terwijl ook deze aanvoerders toch maar gewone mensen zijn. Maar al te vaak worden deze gezien als alleswetend met betrekking tot de joodse traditie en joodse riten.

Het lijkt soms wel of deze aanvoerders de rol van priester moeten vervullen: Maar men vergeet dan dat ook deze heel gewone mensen zijn met ook hun menselijke gevoelens en fouten.

De Misjpatiem – de civiele en sociale wetten gelden zeker voor ons allen en zijn in hoofdzaak bedoeld om eerlijk en open met elkaar om te gaan.

Het aller belangrijkste van deze wetten is, je zoveel mogelijk aan de wetten en regels te houden maar ook je eigen inzicht naar buiten te brengen en ook vooral toe kunnen geven wanneer je fouten maakt.

Als wij ons aan deze regels houden, dan pas kunnen we zeggen dat deze wetten die 3300 jaar geleden aan Mozes werden gegeven, in deze moderne tijd nog steeds hun grote waarden hebben.

Over het algemeen mag iedereen zijn eigen belang laten voorgaan, maar alles moet op een eerlijke manier gebeuren.

En wij moeten eerlijk kunnen toegeven wanneer men fouten maakt en altijd ook proberen deze fouten te herstellen.

De relatie met de leden van een kehilla en de bredere gemeenschap hoort er echter een te zijn van partnerschap, van verbondenheid in het teken van het Verbond met G’d.

 

Wij feliciteren de jarigen van deze maand:
Louisa Waterman-Pieters
Eddie de Vries
Emma Jadi
Tamar Waterman
Lidio   Blankstein

En de   geboorte van Yinte kleindochter van Anca en Alex Waterman

Ik wens u allen een Shabath Shalom.