ONEG SJABBAT

Verslag van Miriam Schmidt                   

De Oneg Sjabbat viering van vrijdag 10 mei j.l. zal voor altijd in ons geheugen gegrift staan, het was dan ook een heel bijzondere avond. Om te beginnen was het die dag Rosj Chodesj, het was de dag dat het nieuwe Sefer Torah in onze sjoel binnengehaald werd: “Hachnassat Sefer Torah”.

Het was ook de eerste keer dat het  gebed voor de nieuwe koning en zijn familie tijdens de avonddienst werd uitgesproken en daarna hadden we een heerlijke Sjabbes maaltijd samen. Redenen te over om naar onze synagoge in Weesp te komen!

Even na 18.00 uur keerden de hoofden van alle aanwezigen naar de openstaande deuren van de synagoge: onder de choepa werd het nieuwe Sefer Torah behoedzaam binnen gedragen, terwijl men meerstemmig enkele verzen van halleel 118 zong: o.a. het “Baroeg Haba”.  Omringd door de reeds in het bezit zijnde Sfariem Torah, gedragen door ouderen en jongeren volgde onder de choepa de bracha, waarna alle Sfariem Tora geplaatst werden in de Aron Hakodesj. Ook voor dêze gelegenheid wordt een choepa gebruikt, het nieuwe Sefer Torah vindt immers in onze sjoel een nieuw thuis! Als het een geheel nieuw geschreven Sefer Thora geweest was, dan zouden de laatste woorden (laatste woord “Israël”) ter plekke bijgeschreven worden door enkele daartoe aangewezen leden van de synagoge. Hier betreft het een Sefer Torah die al 100 jaar oud is, afkomstig uit Polen, een schenking vanuit Amerika van de Kehillah Beth El aan onze kehila. Een prachtige “Méil” (cilindervormige mantel) van velours omhulde onze nieuwe Sefer Torah, deze méil werd geschonken door Joop, Hanna, Alex en Sal z.l. Waterman, ter gedachtenis aan de omgekomen familie leden van de familie Waterman en alle Joden in WO2. ). De Sjabbat kaarsen werden ontstoken, de zegeningen uitgesproken, na de sjoeldienst wenste ieder elkaar Sjabbat Shalom, Gute Sjabbes!

Na deze plechtige gebeurtenis begon de avonddienst, Kabbalat Sjabbat,  weer gingen de sjoeldeuren wijd open… het ons aller bekende “Lecha Dodi” klonk…Sjabbat werd als een koningin binnen gehaald! Het mooie “Jedid Nefesj” mocht niet ontbreken. Dit is een oud gedicht, speciaal geschreven voor Kabbalat Sjabbat, waarschijnlijk door Rabbi Elazar ben Moshe Azikri ( 1533-1600Tafels en stoelen werden verplaatst, de viering van de “huiselijke” Erev Sjabbat werd aldus voort gezet als een aansluitend geheel. De kiddoesj volgde, vertellende over G’ds schepping en die belangrijke 7e rust dag… Na de bracha en het delen van de chala, gedoopt in het zout (symbool van duur en onvergankelijkheid), genoten allen van een als altijd goed verzorgde, overheerlijke maaltijd. En terugdenkend aan dit alles mogen wij niet vergeten diegenen te bedanken die zich met zo veel tijd en liefde inzetten voor deze prachtige avond!!! Tijdens het eten vonden heel geanimeerde gesprekken plaats. Toen was het tijd voor koffie en genoten we van veel, heel veel samenzang met als toepasselijke afsluiter het “Ha Tikva”.

Eén week vóór Sjawoeot, (Omer 42)  bracht Rabbijn Jonathan Wittenberg ons de nieuwe Sefer Toah, één week voor we de nieuwe oogst vieren, één week voor we ook de gift/ontvangst van de Torah op berg Sinaï vieren… Vrijdag de 10e mei, Rosj Chodesj, haalden we de nieuwe Sefer Torah binnen, daarna werd Sjabbat verwelkomd, tijdens de dienst werd voor het eerst het aangepaste gebed voor onze nieuwe koning uitgesproken, een sfeervolle Sjabbes maaltijd volgde… Toeval kan het niet genoemd worden, door al deze gebeurtenissen werd het een heel gedenkwaardige en prachtige Oneg Sjabbat viering!

*****************************

BEZOEK VAN RABBIJN JONATHAN WITTENBERG

Dinsdag 7 mei j.l. werd terecht een “belangrijke datum” genoemd. Als vrijwel altijd was de reis naar de sjoel al een klein feestje: dit x volop bloeiende bloesembomen en wilde dieren in de zonnige natuur.

In de synagoge te Weesp aangekomen hadden ijverige leden de tafels opgesteld en feestelijk gedekt. Ze waren beladen met veel heerlijke etenswaren voor de lunch met Rabbijn Jonathan Wittenberg, lid van het Masorti Beth Din te London. Rabbijn Wittenberg bracht een nieuwe Sefer Torah mee, die op vrijdag 10 mei tijdens de Oneg Sjabbat viering binnengehaald wordt (werd). Deze middag kwam hij speciaal naar Weesp om onze kehila te ontmoeten. Even na 13.00 uur kwam hij binnen en begroette iedereen persoonlijk. Na het nuttigen van de maaltijd gaf de Rabbijn een sjioer.

We kregen allemaal een afbeelding van het schilderij “Solitude”, geschilderd door Marc Chagall in 1933 te Parijs. Het stelt een trieste Joodse man voor, die een Torah omklemt en eenzaam zit in een veld voor brandende gebouwen, een wit kalf met gouden horens, een viool en een engel, dit alles sprak tot de verbeelding van alle aanwezigen. Ieder die dit wenste kon dan ook vertellen wat hij of zij dacht te zien in dit bijzondere schilderstuk. Rabbijn Wittenberg werd bij het zien van dit schilderij herinnerd aan zijn familie, die tijdens WO2 in Duitsland hun geliefde Joodse boeken verloren en ze jaren later vol emotie terug vonden in Italië.

Hierna volgde een tekstuitleg betreffende het gegeven: “Vier redenen om de Torah te bestuderen”. De 4 redenen zijn: om als Jood zelfvertrouwen te hebben, om mee te kunnen doen aan Joodse debatten, om het goede te kennen en in praktijk te brengen en om ons spirituele leven te ontwikkelen. Al deze redenen werden belicht d.m.v. teksten en uitspraken die op hun beurt  om commentaar en uitleg vroegen, waarbij humoristische anekdotes niet ontbraken. Helaas kwam er veel te snel een einde aan deze leerzame en ook gezellige middag en keerde iedereen met een verrijkt gevoel huiswaarts.

*********************