Wat is MERCAZ Olami?

MERCAZ OLAMI is de Zionistische organisatie van de wereld Masorti/Conservatieve beweging
Wij promoten en supporten Zionistische opleidingen en Israël programma’s en Aliyah
(emigratie naar Israël) in onze beweging dover de gehele wereld en werken aan het verbeteren van de kwaliteit van Joods leven in Israël .

MERCAZ vertegenwoordigd het belang van Masorti Jodendom in de Wereld Zionist Organisatie ( W.Z.O.) (FNZ) en de Jewish Agency for Israël (JAFI).bij ons bekend als Sochnoet. Wij zijn de pleitbezorger en kracht achter de garanties die fondsen garandeert voor religieuze stromingen welke zo belangrijk zijn in onze beweging.

MERCAZ afdelingen zijn te vinden in de Verenigde Staten, Canada, Engeland, Frankrijk, Israël, Argentinië, Chili, Uruguay, Brazilië, Mexico, Hongarije, Rusland en Ukrainie. Afdelingen zijn in oprichting in Nederland, Tsjechië en Australië.


WAAROM AANSLUITEN BIJ MERCAZ?

Beste Chaverim,
We worden vaak gevraagd , “Waarom aansluiten bij MERCAZ ? “Wat hebben wij daaraan ?”
Een krachtig MERCAZ binnen de WZO ( FNZ) en JAFI is belangrijk voor de ontwikkeling van onze beweging over de gehele wereld. Het is ook onze bevoegdheid om kritisch te zijn tegenover de werkzaamheden en verdeling van de geldmiddelen van deze organisaties, die gezamenlijk een enorme impact hebben over het wereld Jodendom – in het bijzonder in de gebieden van de Israel-Diaspora relaties, Joodse Zionisten opvoeding en emigratie.
Bekijk ook de aparte lijst van uitkeringen (hieronder) die wij hebben gekregen als resultaat van onze inbreng in de WZO en Jewish Agency.

De kracht in werk van onze vertegenwoordiging binnen het Zionistisch Congres, welk een ommekeer is van het directe resultaat van onze mogelijkheid om de verkiezingen naar het Zionistische Congres en ook met onze inbreng in de Zionistische Federaties over de gehele wereld, met de verdienste welke we hebben gewonnen in vertegenwoordiging in het congres..
Op dit moment, zijn we niet zo sterk vertegenwoordigd als we zouden moeten zijn, gezien het aantal Conservative/ Masorti Joden in de wereld en hun fundamentele verbintenis met Israël. Daarom moeten wij achter een krachtig MERCAZ vertegenwoordiging in de WZO/JAFI begeleid door alle leden van onze Kehillah.
Het totaal wat we nu al hebben bereikt is indrukwekkend en verheugend. Je kan tegenwoordig als een Conservative/Masorti Jood in meer landen rond de wereld leven dan iemand 10 jaar geleden had kunnen denken, en nog meer Joodse gemeenten komen nu nog bij door onze inbreng dan menigeen van ons een generatie geleden had geloofd.
Getuige onze Kehillot, NOAM (onze jeugd beweging), Marom (onze jongere ouders beweging, onze kampen, en zo vele andere van onze instituten en initiatieven, geven ons een gevoel van grote bewondering en waardering voor al diegenen wiens inspanningen -plaatselijk en internationaal -hebben gezorgd voor deze fantastische onderbouwing. Alleen al om wat wij gezamenlijk al hebben bereikt is er nog heel veel meer te doen. En het vermelden van al deze behaalde resultaten zullen ons inspireren om wat nog overblijft om gedaan te worden inderdaad haalbaar is.
B’shalom,

Roy Clements, President
MERCAZ Olami

Rabbi Joe Wernik, Executive Vice President
MERCAZ Olami

Dr. David Breakstone,
Head of the Department of Zionist Activities
MERCAZ Olami’s representative on the Zionist and Jewish Agency Executive


MERCAZ en Masorti Olami in de WZO en JAFI
Uitkeringen aan Masorti / Conservative Jodendom over de gehele Wereld

Conservative / Masorti Joden over de gehele wereld profiteerden direct op vele manieren als resultaat van onze inbreng binnen World Zionist Organization (WZO) en de Jewish Agency voor Israël (JAFI). De volgende bedragen werden uitgekeerd aan MERCAZ Olami (de wereldwijde politieke Zionist organisatie van Conservative Jodendom) en Masorti Olami – Wereld Raad van Synagogen:

 • $1.7 miljoen toekenningen aan Masorti instituten in Israël ieder jaar.
  De verschillende afdelingen van Masorti / Conservative Jodendom in Israel ontvangen rechtstreeks toewijzingen van de Jewish Agency’s Toewijzing Committee van meer dan $1,700,000 ieder jaar voor een breed gebied van 17 projecten. Deze bevatten ondermeer Conservative Yeshiva, het Nativ programma, de TALI Educational Fund, het Rabbinaal programma van het Schechter Instituut , Midreshet Yerushalayim, en een breed programma voor het vergroten en vermeerderen van de tolerantie voor de Israëlische bevolking.
 • Honderd duizenden dollars schenkingen over de jaren heen aan Conservative / Masorti onderwijs projecten over de gehele wereld.
  Het Pincus Fonds en het Joint Program voor Jewish Education hebben honderd duizenden dollars voor verschillende onderwijs projecten toegewezen aan afdelingen van MERCAZ en Masorti / Conservative instituten rond de wereld. Meest recentelijk , dit is inclusief een schenking van $126,000 MERCAZ USA en USCJ voor het vergroten van de rol van Israël in het Synagogale leven, $35,000 voor het tot stand komen van het Lehrhaus en $12,500 voor het beginnen van een kindergarden in Berlijn, $7,500 aan de Masorti beweging in Engeland voor de ontwikkeling van leiderschap.(brengt het totaal tot $25,500 JAFI toewijzing voor dit programma), en $25,000 aan onze Kehillah in Montevideo voor het beginnen van een Bar/Bat Mitzvah familie les programma.
 • Shlichim voor onze jeugd bewegingen en kehillot door de gehele Diaspora
  Shlichim zijn erg belangrijk om onze NOAM en USY jeugd beweging evenals een aantal juist gestarte kehillot. Zij geven natuurlijk ook een belangrijk element van Israël programmering. Sinds kort hebben we shlichim in Engeland, Argentinië, Polen, en in U.S.A. over meerdere posten word overleg gevoerd.
 • Een overeenkomst over $200,000 om te voorzien in de religieuze behoeften van Masorti / Conservative Jodendom buiten Israel wordt door een speciale commissie van de WZO ontwikkeld.
 • Bijna $100,000 voor de ontwikkeling van inrichting van Zionistische programma’s over de wereld.
  Officiële vertegenwoordiging op sleutel posities in commissies die belangrijke beslissingen maken bij de Jewish Agency en WZO
  MERCAZ Olami en Masorti Olami hebben gezamenlijk 3 leden bij het hoofdbestuur van de WZO, en ook 9 vertegenwoordigers bij de Zionist General Council, en 3 bij het Zionist Presidium. We hebben ook 3 vertegenwoordigers bij het directoraat van het Keren Kayemet Le-Yisrael het JNF.

MERCAZ Olami en Masorti Olami hebben ook 1 lid bij JAFI Executive, 6 vertegenwoordigers bij de JAFI Board of Governors, en 10 leden van JAFI commissies.
Onze JAFI commissies leden zitten ook in Budget en Finance Commissie, het Comité for Jewish Zionist Education en haar subcommissie voor Engagement met Israel, het Joint Program for Jewish Education, het Pincus Fund voor Jewish Education, het Toewijzing Comité, het Personeel Sub-Commité van het JAFI Education Department, het Comité van de Former Soviet Union, het Comité voor de Unity of the Jewish People, en de JAFI Assembly Planning Comité.

Al deze vertegenwoordigers geven ons een directe invloed op de besluitvorming proces ten aanzien van het WZO en JAFI beleid en verdeling van miljoenen dollars op gebieden die direct onze aandacht hebben.