Basisprincipes van de Masorti beweging:

 • Het geloven in het bestaan van God is de grondslag van onze Thora.In de Joodse traditie, zijn er verschillende gezichtpunten met betrekking tot de geaardheid van God,maar het begrip van één God de Schepper, de Ondersteuner van het leven, die moreel gedrag vereist, is de steunpilaar van ons bestaan.
 • De Thora is Joodse leer welke voortkomt uit Gods wil. De Thora heeft het Joodse volk vanaf het begin de weggewezen, zoals het duidelijk in de Tenach staat, de geschriften van onze legendes van gezegende herinneringen en de regels van geleerde mannen uit alle generaties, inclusief de onze.
 • De Halacha is een natuurlijke ontwikkeling van de Thora. Het omschrijft het praktische handelen waarin het Jodendom zijn meest hoogverheven zegswijze vindt. Halacha ontwikkeld zich op een dynamische wijze en omvat verschillende meningen. Het moet samengaan met de dagelijkse problemen,inclusief de ethische, en daarbij op nette wijze de mensen onderricht, op een manier die zich afspiegelt in Gods wil.
 • Voor individuelen moet het uitvoeren van Mitswa’s een vrijwillige keus zijn en geen dwang Op gemeenschappelijke basis, moet de Joodse Staat, traditie respecteren. De Staat moet iedere mogelijkheid aanpakken om een Joodse wijze van leven mogelijk te maken, maar niet met religieuze dwang en niet met het toestaan van enige stroming van Jodendom die een monopolie beoefend.
 • Voor het gemeenschappelijk voortbestaan van het Joodse volk moet iedere poging worden ondernomen om tot overeenstemming te komen tussen de verschillende sectoren om oplossingen te vinden die voor allen acceptabel zijn en daarbij zien te voorkomen dat er een scheuring komt in de Joodse Natie. Dit doel vraagt geduld, tolerantie, openstaan voor compromissen, wederzijds respect en goede wil.
 • Een traditioneel Joods leven houd in verantwoordelijkheid voor de gehele Joodse Gemeenschap en soevereiniteit met de bevolking van het land. Deze verantwoordelijkheid houd een kwalitatieve zowel een kwantitatieve omvang in.Daarvoor geeft de Masorti beweging grote importantie aan het bestaan van de staat Israël, en moedigt Joden aan naar Israël te emigreren en daar te gaan wonen.
 • Tegelijk, respecteert de Masorti de gehele Joodse Diaspora gemeenschappen en roept hen op de banden met de Joodse traditie te verstevigen, met het Joodse volk en met de Staat Israël.
 • De verdediging van de Staat Israël is een Mitswa die mannen en vrouwen gelijk stelt. Het is een plicht voor iedere Joodse ingezetene om in de Israëlische leger te dienen en om een evenredig aandeel te nemen in de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de Staat.
 • Jodendom is gebaseerd op beide, morele grondbeginselen en symbolische handelingen welke een concrete uitdrukking geven aan zijn principes en brengt de individu dichter bij het ” Goddelijke Koninkrijk ” Ware vroomheid is een mengsel van deze twee elementen. Het ligt voor de hand dat een onzedelijk persoon niet God -vrezend kan zijn.
 • Het doel van het Jodendom is om een Heilig Volk te creëren die het Koninkrijk van de Hemel voor de gehele wereld zal brengen.
 • Het religieuze geloof heeft geen onderhandelen nodig met de wetenschap .Religie werkt met waarden, normen en ethiek, terwijl wetenschap werkt met feiten. Wetenschappelijk onderzoek kan religie alleen verstevigen en tot bloei brengen.
 • Niet tegenstaande de verschillende opinies tussen de diverse stromingen in het Jodendom, de Masorti beweging verwelkomt iedere andere Joodse beweging of stroming welke zich zelf overgeeft aan het Jodendom.