20202019
INKOMSTEN 2020
Contributie3792.-
Subsidie masorti4000.-
Totaal7792.-
UITGAVEN 2020
Huur 300.-
Lesmateriaal 750.-
Huur opslag1500.-
Verzekeringen 402.-
Kantoor 250.-
Beveiliging 120.-
Kiddoesjiem 150.-
Website 200.-
Diversen 150.-
Attenties t.b.v. leden
(i.p.v. diensten:
pakketjes bloemen etc.)…………
1500.-
Totaal5322.-
Batig saldo 2470.-
INKOMSTEN 2019
Contributie3792.-
Subsidie masorti4000.-
Totaal7792.-
UITGAVEN 2019
Huur2500.-
Lesmateriaal 750.-
Huur opslag1500.-
Verzekeringen 402.-
Kantoor 250.-
Beveiliging1200.-
Kiddoesjiem 450.-
Website 200.-
Diversen …………………………………. 150.-
Totaal7402.-
Batig saldo 390.-