Bestuursleden:
Voorzitterde heer Nicky Cohen
Secretarisde heer Daan Daniëls
2e secretarisde heer Alex Waterman
Penningmeestermevrouw Sandra Blankstein-Cohen
2e penningmeesterde heer Lidio Blankstein
Voorzitter Evenementenmevrouw Ilana Kan-Pront
Adviseurs:
Bestuursadviseurde heer Bert Oude Engberink
Pr-adviseurde heer Max Kan
Ereleden:
de heer Nicky Cohen
mevrouw Sandra Blankstein-Cohen
de heer Alex Waterman
de heer Bernhard Cohen ז “ל
de heer Louis Muyderman ז “ל
Sjoelcommissie:
de heer Nicky Cohen
de heer Alex Waterman
de heer Daan Daniëls
de heer Lidio Blankstein
Evenementencommissie:
mevrouw Ilana Kan-Pront
de heer Lidio Blankstein
de heer Sem Cohen

Neem contact met ons op

Telefoon 036-5375350, niet op Sjabbat en joodse feestdagen
Mail: joodsegemeenschapflevoland@gmail.com
Aangesloten bij Masorti Nederland
Ingeschreven KvK Flevoland onder nr. 39074636, SBI-code 94911 Religieuze organisaties
Gegevens bankrekening: NL38INGB0004420984 ten name van Stichting JGF

Weesper synagoge / Bernhard Cohen sjoel
Nieuwstraat 3
1381 BB Weesp