Seideravond 20222020/202120192018

Verslag seideravond 2022

Ja, eindelijk. Het kon weer. Een paar jaar moest iedereen de gezamenlijke seideravond missen.

Ingaande Sjabbat 15 april kwamen we eindelijk weer bij elkaar om te vertellen over de uittocht. Het gaat niet alleen om de uittocht, het gaat ook om het vieren dat we – door de uittocht – in staat waren om een volk te worden, in vrijheid.

Bij binnenkomst in onze vertrouwde stek, de Bernhard Cohen sjoel, stonden de tafels weer prachtig gedekt klaar. Aan het eten werd de laatste hand gelegd. Achter de coulissen was er hard gewerkt om weer te zorgen voor een ouderwetse seider.

Het kon niet anders of de seider begon met ….. bijpraten. Sommige mensen hadden we al lang niet gezien, behalve in een paar Zoom-sessies. Daarnaast konden we gelukkig nieuwe mensen ontvangen, mensen die wel vertrouwd waren met de seider, maar niet met de onze.

De bijna jongste leden, Hava en Sarai, zongen de vragen, waarom deze avond anders is dan andere avonden, goed voorbereid en muzikaal. De antwoorden kwamen van Bert, met Daan aan zijn zijde. Zij leidden de avond, en dat betekent niet droog alles vertellen, maar levendig en in verhalen gevat.

Hava en Sarai

Een goede en sfeervolle avond betekent ook smaakvol eten. Even weer wennen aan de smaak van de matses, maar er was erg veel lekkers gemaakt, zodat de smaakpapillen niet bleven hangen in het droge van de matse en het bittere van het maror.

In vele opzichten voldaan ging het gezelschap uit elkaar. Hopelijk het startpunt van weer vele mooie Masorti – activiteiten in de sjoel.

Verslag van de activiteiten van Masorti Almere-Weesp van september 2020 tot september 2021

Na de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 waren wij in het begin van de zomer aarzelend begonnen met diensten, coronaproof. Zo hadden wij ook de Jamiem Noraiem geregeld. Vlak voor de aanvang van de Jamiem Noariem van 2020 werd de situatie rondom Covid 19 dermate ernstig in Nederland, dat wij als bestuur hebben moeten besluiten de diensten voor de Hoge Feestdagen niet door te laten gaan.

Dit Joodse jaar 5781 is voor onze gemeente begonnen als een annus horribilis. Wij hebben diverse zoom-bijeenkomsten gehouden, mede ten doel om de onderlinge betrokkenheid van onze kehila te behouden.

Met Chanoeka hebben wij een Chanoeka cadeautje verstuurd met soefganiots en enkele andere bij Chanoeka passende versnaperingen. Met name onze jongere leden zijn hier heel druk mee geweest door deze cadeautjes door het hele land te bezorgen.

Ter geegenheid van Poerim hebben wij een pakketje met zoetigheden verstuurd.

Met Pesach hebben onze leden een geweldig boeket bloemen gekregen.

Voor Jom ha’Atsmaoet hebben wij onze leden een pakketje met Israëlische producten gestuurd. Ons bestuur is dankbaar voor de inzet van de mensen die dit mogelijk gemaakt hebben.

Het bestuur heeft in deze tijd zes keer vergaderd via Zoom.

Onderwijs was in deze periode moeilijk te organiseren. Voorafgaand aan Pesach is een digitale Seidercursus in drie delen gehouden, zodat de leden zich konden voorbereiden op het organiseren van een eigen Seider thuis.  

Op Sjabbat 10 juli 2021 hebben wij voor het eerst weer een fysieke dienst kunnen houden in de synagoge van Weesp.

Activiteiten Masorti Almere-Weesp in de eerste helft van 2019

Op de volgende zaterdagen hebben Sjabbat ochtenddiensten plaatsgevonden: 5 en 19 januari, 16 februari, 2 en 30 maart, 13 april en 4 mei.

Op zondag 24 maart vierden wij Poerim.

Op vrijdagavond 19 april hielden wij onze gemeente Seider voor Pesach.

De diensten werden geleid door dhr. B. Oude Engberink en dhr. D. Daniëls.

In deze periode heeft het bestuur viermaal vergaderd.

Het bestuur bestaat uit dhr. N. Cohen. Mw. S. Blankstein-Cohen, dhr. L. Blankstein, mw. I. Kan-Pront en dhr. D. Daniëls.

Het onderwijs voor jeugd en volwassenen werd verzorgd door mw. S. Blankstein-Cohen, dhr B. Oude Engberink en dhr. D. Daniëls.


Activiteiten van de Masorti Conservative Kehilla Almere Weesp – tweede semester van 2019

Er werden Sjabbatochtenddiensten gehouden op 4 mei, 1, 15 en 29 juni, 7 september, 26 oktober en 9 november.

Op de tweede dag Rosj Hasjana, dinsdag 1 oktober, hielden wij een ochtenddienst, waarbij ook sjofar werd geblazen. Na afloop was er een gezellige kidoesj met een uitgebreide lunch met veel traditionele Rosj Hasjanagerechten, waar bijna alle sjoelgangers aan deelnamen.

Dinsdag 8 en woensdag 9 oktober hielden we onze Jom Kipoerdiensten, beginnend met Mincha gevolgd door Kol Nidre in de avond en de volgende dag met sjachariet, Moesaf, Mincha en Ne’iela. Na de Ma’ariv werd met een mooie havdalaceremonie afscheid van de dag genomen.  Het vasten werd met een uitgebreide aanbijt afgesloten.

Op 7 december volgde nog een Sjabbat ochtenddienst. Op vrijdagmiddag en -avond 27 december hielden wij een gezellige en drukbezochte Chanoekabijeenkomst. Na het aansteken van de chanoekiot hadden we Kabbalat Sjabbat en de avond werd afgesloten met een traditionele Nederlandse Sjabbatavondmaaltijd.

De diensten werden geleid door onze chazzaniem de heren B. Oude Engberink en D. Daniëls, behalve de diensten van Jom Kipoer. Die dag was dhr. Ch. Motzen onze chazzan.

Het bestuur vergaderde in deze periode vier keer. Het bestuur bestaat uit dhr. N. cohen, mevr. S. Blankstein-Cohen, dhr. L. Blankstein, dhr. A. Waterman, mevr. I. Kan-Pront en dhr. D. Daniëls.

In deze periode werd het onderwijs aan de kinderen en voor volassenen verzorgd door mevr. S. Blankstein-Cohen, dhr. B. Oude Engberink en dhr. D. Daniëls.

Activiteiten van de Masorti Conservative Kehilla Almere Weesp – tweede semester van 2018

Gedurende deze periode werden er Sjabbatochtenddiensten gehouden op 26 mei, 16 en 30 juni, 6 en 20 oktober en op 3 en 17 november.

Op dinsdag 11 september, tweede dag Rosj Hasjana hielden we een ochtenddienst, waarbij ook sjofar werd geblazen. Na afloop van de dienst was er een gezellige en traditionele kidoesj met uitgebreide lunch, waaraan velen deelnamen.

Met Jom Kipoer waren wij in de gelegenheid alle diensten aan te bieden, startend op disndagmiddag 18 september met Mincha, gevolgd door Kol Nidre en de volgende dag doorlopend tot en met Ma’ariv. Er werd gemeenschappelijk afscheid genomen van de vasten met een Hafsakat Tsom, een aanbijt, waaraan de meeste minjemensen deel hebben genomen.

Verder werd er in deze periode een chanoekabijeenkomst gehouden op zondagmiddag 2 december, waarbij we de vele chanoekiot konden aansteken. Er werden spelletjes gespeeld en traditionele Chanoekagerechten werden gepresenteerd. De avond werd afgesloten met een smakelijke maaltijd. Op 15 december volgde nog een Sjabbatochtenddienst.

Onze diensten werden geleid door onze chazzaniem dhr. B. Oude Engberink en dhr. D. Daniëls, behalve de diensten van Jom Kipoer.  Op die dag werd het chazzanoet verzorgd door Mr. E. Rabbi en door dhr.  M. singer.

Het bestuur vergaderde vier keer. Het bestuur bestaat uit dhr. N. Cohen, mevr. S. Blankstein-Cohen, dhr. L. Blankstein, mevr. E. Mulder-Kreveld, mevr. I. Kan-Pront en dhr. D. Daniëls.

Het onderwijs voor de jeugd en het volwassenenonderwijs werd verzorgd door mevr. S. Blankstein-Cohen en de heren B. Oude Engberink en D.  Daniëls.