Een van de steunpilaren van het Jodendom is onderwijs. Vanaf het prille begin tot op hoge leeftijd ontwikkelen Joden zich in hun Joodse kennis en wijsheid. Tijdens de diensten worden derasjot (predikaties) gegeven. Regelmatig wordt er na afloop van een dienst tijdens de kidoesj nog wat gelernd over diverse onderwerpen.

Voor kinderen kunnen wij in de aanloop naar hun Bar of Bat Mitswa op aanvraag les organiseren, wel in goede samenwerking met de ouder/s. Informeert u hierover bij het bestuur.