Telefoon 036-5375350, niet op Sjabbat en joodse feestdagen
Mail: joodsegemeenschapflevoland@gmail.com
Aangesloten bij Masorti Nederland
Ingeschreven KvK Flevoland onder nr. 39074636, SBI-code 94911 Religieuze organisaties
Gegevens bankrekening: NL38INGB0004420984 ten name van Stichting JGF

Weesper synagoge / Bernhard Cohen sjoel
Nieuwstraat 3
1381 BB Weesp